Zalaegerszegi Független Vizsgaközpont A NAH által NAH-12-0047/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

01193003 Dajka

Értékelő lap

ÉRTÉKELŐ LAP
Vizsgázó neve:  
Oktatási azonosító:  
Tételszám:  
Szakmai ismeretek alkalmazása a programkövetelmény szerint Pontszámok/%
Maximum Elért
A feladathoz kapcsolódó gondozási, nevelési munka ismertetése 20
A feladathoz kapcsolódó napirendi teendők, napirend ismertetése (előkészítés, szervezés, közreműködés a megvalósításban) 20
A feladathoz kapcsolódóan, életkori és pszichés sajátosságok alapján ösztönzi és támogatja a gyermeket vagy a tevékenység elvégzésénél, bemutatásánál figyelembe veszi ezeket a tényezőket 20
Kommunikáció, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozott a szakirodalomban, információk etikus kezelése 20
A feladathoz kapcsolódó baleset-, munka- és tűzvédelmi szabályok betartása 10
Kapcsolatteremtő képesség 5
Helyzetfelismerés 5
összesen: 100
  aláírás
  aláírás
  aláírás
  aláírás