Zalaegerszegi Független Vizsgaközpont A NAH által NAH-12-0047/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Europass

Europass -kiegészítő

Mi az az Europass-kiegészítő (bizonyítvány-oklevél kiegészítő)?

Az Europass-kiegészítő a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató rugalmas egységes keretrendszer. Eligazodást nyújt a külföldi munkaadók és képzőintézmények részére a szakmák és szakképesítések között. A bizonyítványnál jóval részletesebb, a dokumentum alapján értelmezhetik megszerzett tudást. Az Europass-kiegészítő tájékoztatja a munkáltatót vagy képzőintézményt, információkat ad a megszerzett tudásról. Europass-kiegészítő egységesen kezeli az oklevél, szakmai bizonyítvány, képesítőbizonyítvány -kiegészítőt.

Mit tartalmaz?

Az Europass-kiegészítő olyan információkkal szolgál a szakmáról és a szakképesítésekről, amelyek az eredeti bizonyítványban nem kerülnek kifejezésre:

 • az adott képzésbe való belépési követelmények,
 • megszerzett készségek és kompetenciák,
 • osztályzási rendszer,
 • továbbtanulás lehetséges következő szintje,
 • gyakorlati és elméleti órák aránya,
 • elvégzett óraszámok.

Az Europass-kiegészítő nem helyettesíti az eredeti bizonyítványt és nem jelenti a végzettség automatikus elismerését!

Az Europass-kiegészítő ára

A törvény értelmében a vizsgáztató intézmények kell a Europass-kiegészítőért költségtérítést fizetni. A magyar és az angol nyelvű Europass-kiegészítőért költségtérítés nem kérhető. Az idegen nyelvű Europass-kiegészítő kiállítási díja 2023.augusztus 7-től 15.000    Ft/idegen nyelv/bizonyítvány.  A nyelvi változatok igény szerint készülnek el.

Ugyanazon szakképesítés különböző nyelvi változataiért külön díj csak abban az esetben számítható fel, amennyiben a vizsgázó az Europass-kiegészítőt több idegen nyelven is kéri (például német és olasz).

Hogyan lehet hozzájutni?

Europass-kiegészítők főszabály szerint a 2005. július 1. után végzett tanulók számára állíthatók ki. A dokumentumot a vizsgaszervező intézmények bocsátják ki. A Zalaegerszegi Független Vizsgaközpont az általa szervezett vizsgák tekintetében állíthat ki Europass-kiegészítő bizonyítványt.

Igénylés menete:

 • Igénylőlap kitöltése
  Letölthető minta    Europass Kérelem docx>>>      Europass Kérelem rtf>>>   Europass Kérelem pdf>>>
 • A képzést végző szervezet által aláírt és pecséttel ellátott igazolásának megszerzése, a képzés részleteiről.
  Letölthető minta Igazolás Képző docx >>>    Igazolás Képző rtf>>>       Igazolás Képző pdf >>>
 • Igénylőlap, és a képző szervezet igazolásának beküldése: elektronikusan info@zfvk.hu, és postai úton vagy személyesen az ügyfélszolgálat elérhetőségén.
 • Térítési díj/postázási költség befizetése: az igénylőlapon megjelölt kérésnek megfelelően munkatársunk díjbekérőt állít ki, amely alapján a fizetési kötelezettség teljesíthető, a befizetését a csekk feladói oldalával vagy az átutalás banki igazolásával szükséges igazolni,

Kiállítása és kiadása a fenti dokumentumok és díjbefizetés igazolása után- átlagos ügyintézési határidőn (30 nap) belül -az igénylőlapon megjelölt módon  történik.

További információ és Europass-kiegészítő minták

2023. augusztus 7-től az Europass képesítőbizonyítvány-kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ rendszerén keresztül is igényelhető. További információ a kiállításról a Nemzeti Referencia Központ honlapján, ezen a linken érhető el.

A kiegészítő kiállítása az alábbi jogszabály alapján történik:

„35. § (1) * Az oklevél, a szakmai bizonyítvány, illetve a képesítő bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy azt követően a vizsgázó kérésére az akkreditált vizsgaközpont magyar nyelven vagy a szakmai vizsga vagy a képesítő vizsga nyelvén kiállított Europass oklevél-kiegészítőt, Europass szakmaibizonyítvány-kiegészítőt, illetve Europass képesítőbizonyítvány-kiegészítőt (a továbbiakban együtt: Europass-kiegészítő) ad ki. Az Europass-kiegészítő tartalmát a 3. melléklet tartalmazza.

(2) * Az Europass-kiegészítőt az akkreditált vizsgaközpont vezetője írja alá.

(3) * A magyar és az angol nyelvű Europass-kiegészítő ingyenesen és elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra. A magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű Europass-kiegészítő elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra, a kiadásáért a kérelmező a 6. mellékletben meghatározott térítési díjat fizet az akkreditált vizsgaközpont részére.” (12/2020-as kormányrendelet, amely tartalmazza a 292/2023. (VII.6.) kormányrendelet módosításait.)

A bizonyítvány-kiegészítő magyarul és angolul (az EU egyik hivatalos nyelvén) térítésmentes, más hivatalos nyelveken viszont térítéses 2023. augusztus 7-étől (olasz, német, francia, spanyol), 15.000,-ft/db.

A magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű Europass-kiegészítő kiállítása a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltség egyhavi összegének 15%-a, így 2023. augusztus 7-től a térítési díj minden Europass-kiegészítő típusra 15.000 (tizenötezer) forint.