Zalaegerszegi Független Vizsgaközpont A NAH által NAH-12-0047/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági politika

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági politika

A sokszínűség, a jövőnkért és az elkövetkező nemzedékek jövőjéért érzett felelősségteljes gondolkodás, illetve a diszkriminációmentes cselekvés nagymértékben hozzájárul a szervezetek sikeréhez, az innováció és a kreativitás növeléséhez, továbbá a változásokra való gyors reagáláshoz. Ennek érdekében a Zalaegerszegi Független Vizsgaközpont a következő értékek betartását tűzte ki célul:

  1. Szervezetünk működése a kölcsönös tisztelet és az egyenlő bánásmód értékeire épül, ezért a sokszínűséget és a különbözőségek elfogadását kiemelt területként kezeljük.
  2. Tájékoztatjuk munkavállalóinkat az egyenlő bánásmód elvének megvalósításával kapcsolatos jogaikról, kötelezettségeikről, és lehetőséget biztosítunk számukra a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésére, az élethelyzetüknek és választásuknak megfelelő egyéni fejlődésre.
  3. Minden intézményi partnerünket tájékoztatjuk a pártatlan és megkülönböztetésmentes vizsgáztatás elveinek betartásának módozatairól, és etikai szabályzatainkról, etikai kódexünkről.
  4. Folyamataink leírását, a végleges akkreditáció megszerzése után, az olvasási/szövegértési nehézségekkel rendelkező vizsgázók számára könnyen értelmezhető formában is közzétesszük.
  5. A vizsgáztatásban a jelentkezéstől a bizonyítványkiadásig különleges figyelmet fordítunk a biztonságos, előítéletmentes és támogató szervezésre, lebonyolításra.
  6. Partnereinkkel hosszútávú fenntartható együttműködésre törekszünk, melynek érdekében dokumentumainkat kezeljük, információinkat honlapunkon vagy elektronikus úton osztjuk meg, illetve egyeztető megbeszéléseink legtöbbjét online tartjuk meg.
  7. Törekszünk arra, hogy a különböző vizsgák projektfeladatainak fejlesztése során a fenntarthatósági szempontok érvényesüljenek, az elkészített termékek felhasználhatók legyenek valamilyen további munkafolyamatban vagy hátrányos helyzetű személyek/csoportok számára segítséget nyújtsanak.
  8. Minden olyan esetet dokumentáltan kivizsgálunk, mely sérti az esélyegyelőség és a fenntarthatóság alapelveit.

Zalaegerszeg, 2021. 08. 01.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bubits Tünde
vizsgaközpont vezető

Letöltés:
Esélyegyenlőségi  szabályzat