Zalaegerszegi Független Vizsgaközpont A NAH által NAH-12-0047/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Dokumentumok

Letölthető dokumentumok

A sikeres vizsgára történő jelentkezéshez elengedhetetlen az alábbi dokumentumok megismerése. Kérjük, ezeket figyelmesen olvassa el!

Akkreditálási okirat

Minőségpolitika

Működési Politika

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági politika

Esélyegyenlőségi szabályzat

Pártatlansági nyilatkozat

Személyes adatokra vonatkozó szabályzat GDPR

Szervezeti és Működésii Szabályzat

Irányítási kézikönyv

Vizsgaszabályzat

Különleges és rendkívüli események eljárásrend

Panaszkezelési és jogorvoslati eljárásrend
Panaszkezeléssel jogorvoslattal kapcsolatos bejelentéseket a kapcsolatok menü pontban felsorolt elérhetőségek teheti meg.

Etikai Szabályzat és Etikai Kódex

Az aláírt hitelesített dokumentumok a titkárságon megtekinthetők.

Közérdekű adatok

 

Kiemelt Jogszabályok

Jogszabályi háttér (https://ikk.hu/dokumentumok /jogszabályok, stratégiák menüpont)

További működésre vonatkozó jogszabályok

 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról (a vizsgatörzslap kiállításával kapcsolatban)
 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
 • Ákr. – 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
 • MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 – Megfelelőségértékelés. Személyek tanúsítását végző testületek általános követelményei (ISO/IEC 17024:2012)
 • MSZ EN ISO/IEC 17000:2005, Megfelelőségértékelés. Szakszótár és általános elvek (ISO/IEC 17000:2004)
 • MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények
 • 2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról
 • NAR-01 – Az akkreditálási, bővítési, rendkívüli felügyeleti és felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési szakaszának szabályzata
 • NAR-02 – Szabályzat a szabvány- és jogszabály változások kezelésére
 • NAR-06 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásaiba bevont személyek kompetenciakövetelményei és képzése
 • NAR-08 – A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelképének használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai
 • NAR-25 – Akkreditálási ellenőrzési ciklusprogramok készítésének szabályzata
 • NAR-31- Rugalmas terület akkreditálási szabályzata
 • NAR-35 – Szabályzat új akkreditálási tevékenységek felvételére és az akkreditálási követelmények változásának bevezetésére
 • NAD-102 Jelentős változás bejelentés
 • NAD-103 Kérelem akkreditálásra és akkreditált terület bővítésére
 • NAD-103-5 Kérelem Személytanúsító szervezet akkreditálásához és területbővítéséhez
 • NAD-104 Kérelem felügyeleti vizsgálatra
 • GDPR, az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 2011. évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
  egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról
 • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (Levéltári törvény)
 • 335/2005 .(XII 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

További külső szervezetek jogszabályai amelyek a vizsgaközpont működéséhez kapcsolódnak, és egyedi szabályozásai a tanúsított területeken.